Topografia

L’aixecament topogràfic de la parcel·la i finques és imprescindible com dada base per a fitar i valorar totes les actuacions d’una obra