Estudis medi ambientals

L’equilibri mig-ambiental és molt fràgil i fàcilment es trenca amb les actuacions humanes. La recuperació és sempre lenta i costosa. L’estudi mig-ambiental evita i corregeix accions perjudicials a la naturalesa

11-estudis-mediambientals