Contaminació de sòls i aigua

La normativa vigent sobre contaminació de sòl obliga a seguir un protocol de mostreig, anàlisi de contingut en productes contaminants, quantificació del contingut i interpretació dels resultats per tècnics amb coneixements i experiència.

8-contaminacio-de-sols-i-aigua