Pilotis

Les fonamentacions per pilotis hormigonats“in situ” i prefabricats són tècniques habituals en la construcció. En Centre Català de Geotècnia, vam prestar assessorament per al càlcul del tipus de fonament més adequat a cada obra i a cada terreny.