Georadar

Realitzem auscultacions amb georadar per fer estudis superficials del terreny en espais reduïts, o on cal actuar sense realitzar cap actuació destructiva. Complementem la auscultació amb interpretació dels resultats, i entrega de l’informe amb un software 3D.

13-georadar