Patologies d’edificis per causa del comportament del terreny

Quan apareixen patologies en un edifici es deu al fet que els fonaments projectats no han estat adequats al sòl o a l’estructura. L’anàlisi de les causes de la dolenta relació solc-estructura s’efectua mitjançant l’estudi d’aquests dos elements i de la distribució i grandària de les esquerdes que es formen.

10-patologias