Estudis hidrogeològics

Els paràmetres que permeten l’emmagatzematge de l’aigua en el subsòl, el seu moviment a través dels porus, les pressions que pot exercir i com tractar les captacions d’aigua és l’objecte dels estudis hidrogeològics.

7-hidrogeologics-2