Medi ambient

La Direcció de Centre Català de Geotecnia, conscient de les seves responsabilitats amb l’entorn, considera la Qualitat, la Prevenció de Riscos Laborals i la Protecció del Medi ambient com tres eixos fonamentals de totes les nostres activitats ielements imprescindibles a tenir en compte en el compliment dels nostres objectius.

grua-en-calle-cavallers

Per això ens comprometem a:

  • Complir, en tot moment, la legislació vigent en matèria de Qualitat, de Prevenció de Riscos Laborals i de Protecció del Medi ambient, així com aquelles recomanacions o normes voluntàries a les quals decidim acollir-nos
  • Cuidar de l’entorn natural col·laborant amb una construcció sostenible
  • Considerar la Qualitat, la Prevenció de Riscos Laborals i la Protecció del Medi ambient com elements essencials en el desenvolupament responsable i sostenible de les nostres activitats en un entorn competitiu i globalitzat
  • Promoure la Protecció del Medi ambient adaptant, en la mesura del possible, els processos emprats a la necessitat de minimitzar el seu impacte medi ambiental, racionalitzar l’ús de recursos naturals i reciclar els residus generats, dirigint els nostres esforços cap a la minimització de residus, quan estigui al nostre abast
  • Promoure la innovació de nous mètodes i tècniques de prevenció i reducció de la contaminació
  • La formació i sensibilització ambiental dels empleats, de manera que s’asseguri el desenvolupament de la seva labor amb el màxim respecte al medi ambient.