Depressió del nivell freàtic

L’anàlisi de la permeabilitat i transmissibilitat del terreny són els punts de partida per a programar la depressió del nivell d’aigua en una zona mitjançant la construcció i bombament continuo de diversos pous.

9-depressio-nivell-freatic-2