Piezòmetres i permeabilitat

L’aigua és un element constitutiu del sòl i el nivell freàtic té una dinàmica relacionada amb la pluviometria. D’aquesta manera, per a conèixer la seva evolució en el temps i els seus efectes sobre les obres, els piezòmetres són els punts d’observació més adequats.

6-piezometro