Ancoratges

Per a neutralitzar les embranzides de les terres sobre els murs es requereix en molts casos la col·locació d’ancoratges permanents o temporals. Els ancoratges de barra rígida són passius i els de cable són actius i exerceixen una pressió sobre el terreny.

17-ancoratges-2