Micropilots

El micropilot no és un piloti petit. És un tipus de fonamentació especial que aprofita el fregament del terreny per a recolzar en profunditat estructures que requereixen una deformació nul·la del sòl.

12-micropilots-3